Götene Projekt & Konstruktion AB

Några bilder på ProKon och dess medarbetare.

Bitar som "behöver hjälp"   Alldeles för tidskrävande!

Tage och Reine   Reine och Tage provar olika möjligheter

Tore och Bill  Tore och Bill gör idén till verklighet

Färdig maskin  Klar för leverans!

Tage och Jonas  Jonas och Tage laddar med en snabb fika innan nästa projekt.

Vill du veta mer? Kontakta Tage Blom

Götene Projekt & Konstruktion AB
E20
533 91 Götene
tel/fax 0511-50535
prokonab@telia.com

(Klicka på vänta.. ifall inte navigeringsfältet syns)

Ändrad 2014-06-13


Adress Telefon Epost

Rubens Maskinhistoriska Samlingar
533 91 GÖTENE
Sweden

(+46) 0511-505 35
 

info@rubens.se
order@rubens.se