Ja tack, skicka Nyhetsbrevet till:

Namn:
Adress:
Postadress:
Land:

Telefon:


Epostadress:

Var god och gör i ordning den senaste Boklistan åt mig. Jag kommer snart att skicka ett A4 kuvert med porto för 100 g för att få årets boklista. (Jag som inte bor i Sverige, får Boklistan tillskickad utan kostnad.)
Jag vill gärna ha löpande information om nyheter via epost

Ändrad 


Adress Telefon & Fax Epost

Rubens Maskinhistoriska Samlingar
533 91 GÖTENE
Sweden

(+46) 0511-505 35

 

info@rubens.se
order@rubens.se